พี่ป๊อด http://bigpord.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=19-07-2012&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=19-07-2012&group=4&gblog=29 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ 2556 เพื่อนๆชาว BLOGGANG]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=19-07-2012&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=19-07-2012&group=4&gblog=29 Thu, 19 Jul 2012 20:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=14-03-2011&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=14-03-2011&group=4&gblog=28 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[ เพลงโปรด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=14-03-2011&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=14-03-2011&group=4&gblog=28 Mon, 14 Mar 2011 2:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-11-2010&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-11-2010&group=4&gblog=27 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[ คุยกันตามวัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-11-2010&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-11-2010&group=4&gblog=27 Thu, 25 Nov 2010 3:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=02-11-2010&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=02-11-2010&group=4&gblog=26 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่มากับ น้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=02-11-2010&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=02-11-2010&group=4&gblog=26 Tue, 02 Nov 2010 20:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-08-2010&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-08-2010&group=4&gblog=24 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดแต่กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-08-2010&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-08-2010&group=4&gblog=24 Sun, 22 Aug 2010 14:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=04-06-2010&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=04-06-2010&group=4&gblog=23 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[รักประเทศไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=04-06-2010&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=04-06-2010&group=4&gblog=23 Fri, 04 Jun 2010 14:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=26-12-2009&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=26-12-2009&group=4&gblog=22 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[HAPPY 2010 YEAR]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=26-12-2009&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=26-12-2009&group=4&gblog=22 Sat, 26 Dec 2009 0:47:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=11-06-2009&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=11-06-2009&group=4&gblog=21 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[BIRTH-DAY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=11-06-2009&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=11-06-2009&group=4&gblog=21 Thu, 11 Jun 2009 18:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-12-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-12-2008&group=4&gblog=20 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่- ก่อนใครไม๊เนี๊ยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-12-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-12-2008&group=4&gblog=20 Thu, 25 Dec 2008 2:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=09-06-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=09-06-2008&group=4&gblog=19 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=09-06-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=09-06-2008&group=4&gblog=19 Mon, 09 Jun 2008 23:32:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=24-05-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=24-05-2008&group=4&gblog=18 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[การดองบล๊อค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=24-05-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=24-05-2008&group=4&gblog=18 Sat, 24 May 2008 22:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=01-04-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=01-04-2008&group=4&gblog=17 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยว เกาะเสม็ด กันดีกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=01-04-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=01-04-2008&group=4&gblog=17 Tue, 01 Apr 2008 20:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=08-11-2007&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=08-11-2007&group=4&gblog=13 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[ความผูกพันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=08-11-2007&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=08-11-2007&group=4&gblog=13 Thu, 08 Nov 2007 22:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-09-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-09-2007&group=4&gblog=12 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้า-เนื้อคู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-09-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=25-09-2007&group=4&gblog=12 Tue, 25 Sep 2007 21:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=27-08-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=27-08-2007&group=4&gblog=11 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[เกลียด...เกลียดมาก....ถึงเกลียดที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=27-08-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=27-08-2007&group=4&gblog=11 Mon, 27 Aug 2007 23:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=06-08-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=06-08-2007&group=4&gblog=10 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากอวดคุณแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=06-08-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=06-08-2007&group=4&gblog=10 Mon, 06 Aug 2007 15:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=20-11-2016&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=20-11-2016&group=7&gblog=1 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงเพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=20-11-2016&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=20-11-2016&group=7&gblog=1 Sun, 20 Nov 2016 3:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-06-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-06-2007&group=4&gblog=8 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[clip vdo-น่ารัก-2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-06-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-06-2007&group=4&gblog=8 Fri, 22 Jun 2007 2:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-05-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-05-2007&group=4&gblog=7 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[ clip vdo-น่ารักน๊ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-05-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=22-05-2007&group=4&gblog=7 Tue, 22 May 2007 16:47:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=11-04-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=11-04-2007&group=4&gblog=5 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขภาพ-ปากท้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=11-04-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=11-04-2007&group=4&gblog=5 Wed, 11 Apr 2007 1:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=13-02-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=13-02-2007&group=4&gblog=2 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนแห่งความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=13-02-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=13-02-2007&group=4&gblog=2 Tue, 13 Feb 2007 22:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=19-07-2012&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=19-07-2012&group=2&gblog=1 http://bigpord.bloggang.com/rss <![CDATA[ทดลอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=19-07-2012&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigpord&month=19-07-2012&group=2&gblog=1 Thu, 19 Jul 2012 1:22:48 +0700